NEJLEPŠÍ PŘÍSTROJ NA TRHU!

09.07.2019

Čím nyní ošetřuji?

AirFlow Prophylaxis Master švýcarské značky EMS

Unikátní přístroj od EMS vyvinutý v souladu s novým konceptem ošetření Guided Biofilm Therapy. Jde o kombinaci pískovacího přístroje a světelného ultrazvuku pro kompletní supragingivální a subgingivální odstraňování povlaku, pigmentací, zubního kámene a leštění zubů s technologiemi AIR-FLOW®, PERIO-FLOW® a Piezon® NO PAIN.

Ošetření tímto přístrojem je Nejšetrnější, Nejpreciznější a Bezbolestný!

GBT - Guided Biofilm Therapy

GBT představuje podrobný klinický protokol, zajišťuje vysoký standard v údržbě chrupu a usnadňuje úplné odstranění sub- a supragingiválního biofilmu. Cílem GBT je poskytnout rychlé a pohodlné ošetření všem pacientům za použití high-tech prášku PLUS na bázi erytritolu a s technologií AIR-FLOW® a PIEZON® NO PAIN. Ať už jde o děti, citlivé pacienty, recall nebo předchirurgickou profylaxi, GBT nabízí kompletní řešení. GBT, nový, jednoduchý a předvídatelný přístup k profesionální údržbě zubů, začíná použitím detekčního prostředku na zviditelnění biofilmu. Tím usnadňuje stomatologickému odborníkovi práci při motivaci pacienta a hlavně při jeho ošetření. Po detekci plaku následuje odstranění biofilmu a skvrn z tvrdých a měkkých tkání, a to sub- a supragingiválně pomocí AIR FLOW® s velmi jemným erytritolovým práškem PLUS. Díky tomuto postupu je snadno viditelný zubní kámen a nánosy, které je možné odstranit pomocí PIEZON® NO PAIN a koncovky PS. Scaling je nutný pouze tehdy, jsou-li přítomny tvrdé usazeniny. Proto GBT umožňuje minimálně invazivní ošetření. Poté se protokol GBT dokončí kontrolou kvality ošetření a objednáním pacienta na recall. (stomateam.cz)


Takto vypadá ošetření. V tomto příadě u devíti letého dítěte.